FANDOM


03.11.2011 - Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniującego07.02.2011 - Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniującego777 lat Oławy - koszt imprezy
Ankiety PARPA G1Badanie dotyczące sytuacji osób bezdomnych w OławieDelegacje służbowe pracowników UM w Oławie
Dofinansowanie kosztów produkcji i emisji jednego wydania audycji "Studio wschód" przez Miasto OławaFAQFaktura telefoniczna - lipiec 2012
Faktura telefoniczna - wrzesień 2012Faktury z firmą Animal PRGminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Informacja o pracy MKRPA w 2010rokuJak otrzymać informację publiczną od instytucjiKlub Biegacza - faktury - 2011 rok
Klub Feniks - faktury - 2011 rokKlub Jafa - faktury - 2011 rokKlub Jeździecki - faktury - 2011 rok
Klub Oldboje - faktury - 2011 rokKlub Rzemieślnik - faktury - 2011 rokKlub Tenis - faktury - 2011 rok
Klub Zaodrze - faktury - 2011 rokKonsultacje społeczne zagospodarowanie przestrzennego terenu w rejonie ulic Opolskiej i PolnejMOPS - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
MOPS - ewidencja środków trwałychMiejska Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNagrody jubileuszowe
OlawaleaksProtokół kontroli problemowej w zakresie wydawania przez burmistrza zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychRaport z realizacji w 2012 roku Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017
Rejestr umów - Starostwo Powiatowe w OławieRejestr umów cywilnoprawnych - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych - 2013 rokRejestr umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Urzędu Miasta w Oławie - 2011 rok
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznejRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2005 rokRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2006 rok
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2007 rokRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2008 rokRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2009 rok
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2010 rokRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2011 rokRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2012 rok
Skargi złożone do Urzędu Wojewódzkiego na burmistrza OławySprawozdania rb28sSprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji za 2009 rok
Szkolny Związek Sportowy - faktury - 2011 rokUmowa-zlecenie nr 13/P/2013 - sprawdzenie i przygotowanie instalacji zamontowanych w siedzibie Straży Miejskiej w RatuszuUmowa-zlecenie w trybie awaryjnym usunięcia awarii rurociągu wodnego c.o. wraz z wymianą odcinka rury o długości 28 mb, jego malowaniem i izolowaniem w Ośrodku Współpracy Europejskiej w Oławie
Umowa budowa przyrodnicznej ścieżki edukacyjnej na terenie parku miejskiego w OławieUmowa na opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę lekkoatletyczną na stadionie miejskim w OławieUmowa na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej i remont chodników na cmentarzu komunalnym w Oławie
Umowa na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kutrowskiego 13,15,15A w OławieUmowa na usługi zduńskie, polegające na przebudowie i budowie pieców kaflowychUmowa na wykonanie aktualizacji kosztorysu na roboty budowlane dla zadania "Remont elewacji budynku przy ul. Ks. Kutrowskiego 13,15 i 15a w Oławie
Umowa na wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Oława. Roboty w branży elektrycznejUmowa na wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Oława. Roboty w branży instalacyjno-sanitarnejUmowa na wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Oława. Roboty w branży ogólno-budowlanej
Umowa na wykonanie prac przy ul. Miodowej (instalacja oświetlenia na słupach NN, oprawy, uchwyty mocujące kable, pomiary)Umowa na wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w OławieUmowa na wykonanie projektu montażu wyłącznika głównego pożarowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
Umowa na wykonanie projektu montażu wyłącznika głównego pożarowego w budynkach Szkoły Podstawowej nr 5Umowa na wykonanie projektu montażu wyłącznika głównego pożarowego w budynku Gimnazjum Miejskiego nr 2Umowa na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg miejskich w Oławie masą mineralno-asfaltową na gorąco
Umowa na wykonanie robót budowlanych na elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 15 w OławieUmowa na zakup mebli oraz elementów dekoracyjnych do ratuszaUmowa nr 25/P/2013 - legalizacja gazomierza w przedszkolu nr 2
Umowa nr 26/P/2013 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Oławie)Umowa nr 27/P/2013 - nadzór archeologicznyy (budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Oławie)Umowa nr 28/P/2013 - opracowanie projektu oraz rozbiurka budynku zlokalizowanego przy ul. Lipowej 26
Umowa nr 29/P/2013 - rozbiórka budynku przy ul. Lipowej 20AUmowa nr 30/P/2013Umowa nr 31/P/2013 - opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej rewaloryzacji cmentarza żydowskiego przy ul. Cichej w Oławie
Umowa nr 32/P/2013 - naprawa zasilania linii wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 2Umowa nr 34/P/2013 - wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza ciepłowniczego dla zadania: Przebudowa mienia powojskowego w postaci zabytkowych stajni i ujeżdżalni przy ul. 3 Maja w OławieUmowa nr 35/P/2013 - remont chodników na cmentarzu komunalnym w Oławie
Umowa nr 36/P/2013 - rozbiórka pozostałości konstrukcji żelbetonowej na działce 23/74/ AM-62Umowa o dzieło nr 3/2013/1 - wycena nieruchomości lokalowychUmowa o dzieło nr 3/2013/2 - wycena nieruchomości gruntowych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej
Umowa o dzieło nr 3/2013/3 - wycena nieruchomościUmowa o dzieło nr 3/2013/4 - sporządzenie inwentaryzacji uproszczonych budynków mieszkalno-usługowychUmowa ochrona fizyczna obiektów przy ulicy 3 Maja 30 w Oławie
Umowa remont chodników na cmentarzu komunalnym w Oławie przy ul. Zwierzynieckiej 1Umowa utrzymanie porządku i czystości w budynkach gminnych oraz na terenach przyległychUmowy na stworzenie nowej strony miasta
Urząd Miasta w Oławie - ewidencja środków trwałychWniosek o udzielenie informacji publicznej burmistrza Oławy wysłany do starosty powiatu oławskiegoWspółpraca z Czeską Trzebową
Współpraca z miastem Ceska TrebovaWspółpraca z miastem OberasbachWspółpraca z miastem Priolo Gargallo
Współpraca z miastem Sighetu MarmatieWspółpraca z miastem Złoczów (Золочів)Współpraca ze Złoczowem
Wybór strategii promocji miastaWykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w 2009 rokuWykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w 2011 roku
Wykaz umów cywilnoprawnych - Zarząd Dróg Miejskich i ZieleniWywiad z burmistrzem Oławy w sprawie wydatkowania środków w ramach funduszu korkowegoWywiad z przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków z funduszu korkowego
Zakładowy plan kont - Urząd Miasta w OławieZasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania NarkomaniiZespół Doradczo-Opiniujący
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.